Oznamy

Prerušenie prevádzky

by

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí (53,33%) a v zmysle odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude v dňoch od 29.11.2023 do 01.12.2023 v MŠ Nešporova 28, Košice prerušená prevádzka.

Opätovne materskú školu otvoríme 04.12.2023 (pondelok).

PaedDr. Marta Hrušková (riaditeľka školy)