Spolupracujeme s inštitúciami

  • Základná škola Kežmarská 30
  • Základná škola Kežmarská 28
  • Centrum pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie
  • Centrum voľného času
  • Základná umelecká škola – koncerty
  • na pôde našej materskej školy realizujeme rôzne vystúpenia
  • spolupracujeme s ustanovizňou Kids academy pri výučbe Anglického jazyka prostredníctvom vyškolených lektorov
  • Nádácia pre deti Slovenska – Grantový program Dôvera: www.nds.sk/programy-detail/grantovy-program-dovera