Kolektív

Pedagogickí zamestnanci:

 • PaedDr. Marta Hrušková – Riaditeľka školy
 • Mgr. Mária Schwarz – Zástupca riaditeľa školy
 • Ela Koritárová – Učiteľka
 • Michaela Čepkeová – Učiteľka
 • Jana Lojová – Učiteľka
 • Mária Kavečanská – Učiteľka
 • Zuzana Zdráhalová – Učiteľka
 • Eva Šimková, DiS. – Učiteľka
 • Bc. Martina Grimpliniová – Učiteľka
 • Ing. Andrea Toporová – Učiteľka
 • Gabriela Šimková – Učiteľka
 • Nikoleta Pacáková – Učiteľka
 • Silvia Iľková – Učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Monika Vargová – Hospodárka
 • Mgr. Lucia Mihok – Vedúca ŠJ
 • Jana Plajdičková – Upratovačka
 • Mária Nagyová – Upratovačka
 • Lucia Matisová – Upratovačka
 • Terézia Stajková – Upratovačka
 • Cherubína Onoferová – Kuchárka
 • Noemi Hurbanová – Kuchárka
 • Monika Chlebanová – Kuchárka