V našej materskej škole sa realizovalo

 • rekonštrukcia vnútorného vodovodu a kanalizácie v MŠ
 • výmena plastových okien školskej jedálne
 • výmena plastových okien zborovne
 • výmena plastových okien v 4. triede na druhom podlaží
 • maľovanie triedy a hygienických zariadení v 4. triede na druhom podlaží
 • zakúpenie stoličiek a koberca do zborovne, ktorá slúži pre zamestnancov materskej školy ku pracovným stretnutiam aj stretnutiam a zasadnutiam rady rodičov a rady školy
 • zakúpenie knižníc do tried a nábytku
 • zakúpenie nových lehátok do všetkých tried
 • výmena plastových okien v 5. triede na druhom podlaží
 • maľovanie triedy a hygienických zariadení v 5. triede na druhom podlaží
 • zakúpenie nového koberca do 5. triedy
 • výmena vodovodného potrubia
 • výmena plastových okien v pohybovej miestnosti,
 • maľovanie pohybovej miestnosti
 • výmena plastových okien a maľovanie kancelárskych priestorov
 • Výmená plastových okien na chodbách materskej školy.
 • realizácia elektro inštalácie celej budovy