Aktivity školy na školský rok 2021/2022

September – Jún
 • Návšteva ZŠ Kežmarská 30, Košice – spolupráca v školskom roku 2021/2022
 • Návšteva ZŠ Kežmarská 28, Košice – spolupráca v školskom roku 2021/2022
 • Knižnica – Humenská 9, Košice – spolupráca v školskom roku 2021/2022
September
 • Jesenná vychádzka do okolia ( 1. a 6. trieda)
Október
 • Minimaratón – v spolupráci s okolitými materskými školami – Košice Západ
 • Spev bez hraníc- Staré mesto Košice
 • Slovo bez hraníc – Staré mesto Košice
 • Jesenná turistická vychádzka do okolia (3. – 6. trieda)
November
 • Planetárium (1. – 6. trieda)
 • Súťaž IV. Kolo v predčitateľskej gramotnosti Hravé písmená, v spolupráci s okolitými materskými školami – Košice Západ
December
 • Mikuláš
 • Vianočné tvorivé dielne
Január
 • Zimná vychádzka do okolia (1.- 6. trieda)
Február
 • Karneval
 • Návšteva ZŠ Kežmarská 30
Marec
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Jarná vychádzka
Apríl
 • Recitačná súťaž Janka Uličanského
 • Návšteva Kositu
 • Návšteva Jazdiarne
 • Predplavecký kurz (4. – 5. trieda)
Máj
 • Kreslenie na chodník v rámci mesta Košíc
 • Deň matiek
 • Návšteva  centa Environmentálnej výchovy – KOSIT  Kokšov Bakša
 • Atletický deň s Jankou a Dankou Velďákovou
Jún
 • MDD
 • Návšteva Botanickej záhrady
 • Diskotéka
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Výlet do ZOO