Aktivity školy na školský rok

September – Jún
 • Návšteva ZŠ Kežmarská 30, Košice
 • Návšteva ZŠ Kežmarská 28, Košice
 • Knižnica – Humenská 9, Košice
September
 • Jesenná vychádzka do okolia
Október
 • Minimaratón – v spolupráci s okolitými materskými školami – Košice Západ
 • Spev bez hraníc- Staré mesto Košice
 • Slovo bez hraníc – Staré mesto Košice
 • Jesenná turistická vychádzka do okolia
November
 • Planetárium
 • Súťaž IV. Kolo v predčitateľskej gramotnosti Hravé písmená, v spolupráci s okolitými materskými školami – Košice Západ
December
 • Mikuláš
 • Vianočné tvorivé dielne
Január
 • Zimná vychádzka do okolia
Február
 • Karneval
 • Návšteva ZŠ Kežmarská 30
Marec
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Jarná vychádzka
Apríl
 • Recitačná súťaž Janka Uličanského
 • Návšteva Kositu
 • Návšteva Jazdiarne
 • Predplavecký kurz
Máj
 • Kreslenie na chodník v rámci mesta Košíc
 • Deň matiek
 • Návšteva  centa Environmentálnej výchovy – KOSIT  Kokšov Bakša
 • Atletický deň s Jankou a Dankou Velďákovou
Jún
 • MDD
 • Návšteva Botanickej záhrady
 • Diskotéka
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Výlet do ZOO