Kontakt

Opýtať sa

This is sub title

  Kontaktujte nás

  This is sub title

  Materská škola Nešporova
  Nešporova 28, 040 11 Košice

  Email: ms.nesporova@netkosice.sk

  Riaditeľka školy: 055/6740 743
  Hospodárka školy: 055/6426 511
  Vedúca školskej jedálne: 055/6426 538

  Čísla účtov (IBAN)

  Školné poplatky:
  SK13 5600 0000 0093 0900 1002
  Stravné poplatky:
  SK75 5600 0000 0093 0900 9004
  SRRZ – Rodič. združenie pri MŠ:
  SK14 0900 0000 0004 4267 9815

  Administrátor stránky

  skolkanesporova@gmail.com