Rada rodičovského združenia

šk.rok: 2022/2023

predseda: Ing. Barbora Gazdačková         2.tr.

 

členovia:                                            

Ficová  Nicol 1 tr.

Šaldžjan Levon 1.tr.

Mgr. Gregová Nikola 2.tr. 

Ing. Baboľová Jaroslava 3.tr.

Mgr. Ivanková Petra 3.tr.

Ing. Baloga  Marián 4.tr.

Viazanková  Zuzana 4.tr.

Mgr. Semanko Marcel 5.tr.

Bortník Michal 5.tr.

JuDr. Trošanová Veronika 5.tr.

Ing. Kovalčík Ján El.pr. Pereš