Rada rodičovského združenia

šk.rok: 2021/2022

predseda: Ing. Barbora Gazdačková 2.tr.

členovia:

Ficová Nicol 1 tr.
Obšitníková Barbora 1.tr.
Mgr. Gregová Nikola 2.tr.
Ing. Posluchová Miroslava 3.tr.
Mgr. Rišková Nikola 3.tr.
Bakičová Martina 4.tr.
Mgr. Miková Zuzana 4.tr.
Mgr. Semanko Marcel 5.tr.
Bortník Michal 5.tr.
JuDr. Trošanová Veronika 5.tr.
MDDr. Babík Daniel El.pr. Pereš