Rada rodičovského združenia

šk.rok: 2023/2024

predseda: Ing. Barbora Gazdačková         2.tr.

 

členovia:                                            

Ficová Nicol 1 tr.
Ing. Šaldžjan Levon 1.tr.
Mgr. Gregová Nikola 2.tr.
Ing. Baboľová Jaroslava 3.tr.
Mgr. Ivanková Petra 3.tr.
Ing. Petričko Marek 4.tr.
Ing. Schwarz Marián 4.tr.
Mgr. Galliková Andrea 5.tr.
Mgr. Tkáčová Ľudmila 5.tr.
RNDr.Rusnačko Rastislav, PhD. El.pr. Pereš