Oznamy

  • 9 apríla, 2024
  • BY admin

Poukázanie 2% daní

Vážení priatelia a sympatizanti, aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, či ponecháte všetky Vaše dane štátu alebo či 2 % z...
  • 24 februára, 2024
  • BY admin

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

Riaditeľstvo materskej školy Nešporova 28, Košice oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský...
  • 7 februára, 2024
  • BY admin

Prerušenie prevádzky

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí (61,68%) a v zmysle odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude v dňoch od 8.2.2024 do 11.2.2024 v MŠ Nešporova 28, Košice...

Hry

Existuje veľa zábavných hier pre deti, ktoré nevyžadujú tímy ani veľa vybavenia.

Lekcie angličtiny

Príbehy, hry, kvízy a vyplnanie zadaní sú skvelým spôsobom, ako sa učiť angličtinu so zábavou.

Hudba a umenie

Hudba a umenie formujú a zdokonaľujú dôležité zručnosti rovnakým spôsobom ako matematika a iné vedy

O škole

Prostredie triedy je prispôsobené zameraniu v triede, aby deti podnietilo a evokovalo k činnostiam. Hračky a pomôcky sú uložené voľne v prenosných nádobách a otvorených skrinkách kde deti majú prístup a môžu si kedykoľvek ich vziať ak majú potrebu ich využiť k hre, alebo riadenej alebo samostatnej činnosti. Hračky sú vybrané primerane veku deti v danej triede. Deti majú k dispozícii detské knihy, encyklopédie, telocvičné náradie a náčinie rytmické nástroje. Hudobné nástroje (klavír, akordeón) pre prácu učiteliek. Každá trieda má svoju databázu CD s piesňami, rozprávkami a relaxačnou hudbou a magnetofónom s CD prehrávačom. Triedy sú ďalej vybavené spotrebným materiálom na výtvarnú činnosť, využívajú pracovné zošity na grafomotoriku, matematiku a poznávanie.

Pripravovaná udalosť

5. Jún 2023

Výlet na Vyhliadkovú vežu Hradová
05 Days
09 Hours
00 Minutes
00 Seconds

Naše aktivity

Vyučovanie sa nemusí obmedzovať len na učebnice a tabule. S našimi zábavnými školskými aktivitami pre deti sa učenie v škole stáva zaujímavým a príjemným cvičením, ktoré pomáha rozvíjať kreativitu, predstavivosť, myslenie a sociálne zručnosti vášho dieťaťa.

Ihrisko

Aktivity

Hudba a umenie

Celodenne

Motivácia

Multimédiá