Oznamy

  • 15 júna, 2023
  • BY admin

Dotazník spokojnosti so školou

Vážení rodičia, Mesto Košice je zriaďovateľom 34 základných škôl, 56 materských škôl a 5 základných umeleckých škôl. Záleží nám na ich...
  • 18 mája, 2023
  • BY admin

Prečítajte si o nás na stránke mesta Košice

https://www.facebook.com/kosiceofficial/posts/pfbid0KbvwERWDNVbB7bFLa4gLiJHLpJ9ERFevjzV5gVhLbF7X6D9zLa2vb2AbkWcAt3jyl
  • 19 marca, 2023
  • BY admin

Darovanie 2% daní

Hry

Existuje veľa zábavných hier pre deti, ktoré nevyžadujú tímy ani veľa vybavenia.

Lekcie angličtiny

Príbehy, hry, kvízy a vyplnanie zadaní sú skvelým spôsobom, ako sa učiť angličtinu so zábavou.

Hudba a umenie

Hudba a umenie formujú a zdokonaľujú dôležité zručnosti rovnakým spôsobom ako matematika a iné vedy

O škole

Prostredie triedy je prispôsobené zameraniu v triede, aby deti podnietilo a evokovalo k činnostiam. Hračky a pomôcky sú uložené voľne v prenosných nádobách a otvorených skrinkách kde deti majú prístup a môžu si kedykoľvek ich vziať ak majú potrebu ich využiť k hre, alebo riadenej alebo samostatnej činnosti. Hračky sú vybrané primerane veku deti v danej triede. Deti majú k dispozícii detské knihy, encyklopédie, telocvičné náradie a náčinie rytmické nástroje. Hudobné nástroje (klavír, akordeón) pre prácu učiteliek. Každá trieda má svoju databázu CD s piesňami, rozprávkami a relaxačnou hudbou a magnetofónom s CD prehrávačom. Triedy sú ďalej vybavené spotrebným materiálom na výtvarnú činnosť, využívajú pracovné zošity na grafomotoriku, matematiku a poznávanie.

Pripravovaná udalosť

5. Jún 2023

Výlet na Vyhliadkovú vežu Hradová
05 Days
09 Hours
00 Minutes
00 Seconds

Naše aktivity

Vyučovanie sa nemusí obmedzovať len na učebnice a tabule. S našimi zábavnými školskými aktivitami pre deti sa učenie v škole stáva zaujímavým a príjemným cvičením, ktoré pomáha rozvíjať kreativitu, predstavivosť, myslenie a sociálne zručnosti vášho dieťaťa.

Ihrisko

Aktivity

Hudba a umenie

Celodenne

Motivácia

Multimédiá