Oznamy

  • 24 februára, 2024
  • BY admin

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

Riaditeľstvo materskej školy Nešporova 28, Košice oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský...
  • 7 februára, 2024
  • BY admin

Prerušenie prevádzky

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí (61,68%) a v zmysle odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude v dňoch od 8.2.2024 do 11.2.2024 v MŠ Nešporova 28, Košice...
  • 18 januára, 2024
  • BY admin

Karneval 2024

Milí rodičia. Dňa 24.01.2024 sa v našej materskej škole uskutoční KARNEVAL. Prosíme vás, aby ste Vašim deťom pripravili karnevalové masky.

Hry

Existuje veľa zábavných hier pre deti, ktoré nevyžadujú tímy ani veľa vybavenia.

Lekcie angličtiny

Príbehy, hry, kvízy a vyplnanie zadaní sú skvelým spôsobom, ako sa učiť angličtinu so zábavou.

Hudba a umenie

Hudba a umenie formujú a zdokonaľujú dôležité zručnosti rovnakým spôsobom ako matematika a iné vedy

O škole

Prostredie triedy je prispôsobené zameraniu v triede, aby deti podnietilo a evokovalo k činnostiam. Hračky a pomôcky sú uložené voľne v prenosných nádobách a otvorených skrinkách kde deti majú prístup a môžu si kedykoľvek ich vziať ak majú potrebu ich využiť k hre, alebo riadenej alebo samostatnej činnosti. Hračky sú vybrané primerane veku deti v danej triede. Deti majú k dispozícii detské knihy, encyklopédie, telocvičné náradie a náčinie rytmické nástroje. Hudobné nástroje (klavír, akordeón) pre prácu učiteliek. Každá trieda má svoju databázu CD s piesňami, rozprávkami a relaxačnou hudbou a magnetofónom s CD prehrávačom. Triedy sú ďalej vybavené spotrebným materiálom na výtvarnú činnosť, využívajú pracovné zošity na grafomotoriku, matematiku a poznávanie.

Pripravovaná udalosť

5. Jún 2023

Výlet na Vyhliadkovú vežu Hradová
05 Days
09 Hours
00 Minutes
00 Seconds

Naše aktivity

Vyučovanie sa nemusí obmedzovať len na učebnice a tabule. S našimi zábavnými školskými aktivitami pre deti sa učenie v škole stáva zaujímavým a príjemným cvičením, ktoré pomáha rozvíjať kreativitu, predstavivosť, myslenie a sociálne zručnosti vášho dieťaťa.

Ihrisko

Aktivity

Hudba a umenie

Celodenne

Motivácia

Multimédiá