Triedy

1. trieda Včielky

Miška Čepkeová – triedna učiteľka
Ing. Andrejka Toporová – učiteľka

2. trieda Žabky

Elka Koritárová – triedna učiteľka
Mejka Kavečanská – učiteľka

3. trieda Ježkovia

PaedDr. Martuška Hrušková – riaditeľka školy
Zuzka Zdráhalová – triedna učiteľka
Bc. Martina Grimpliniová – učiteľka

4. trieda Lienky

Evka Šimková – triedna učiteľka
Mgr. Mária Schwarz – učiteľka

5. trieda Motýliky

Janka Lojová – triedna učiteľka
Silvia Iľková – učiteľka

6. trieda Sovičky

elokované pracovisko Mestská časť Pereš
Mgr. Dana Draganová – Učiteľka
Gabika Šimková - Triedna učiteľka