Triedy

1. trieda Včielky: 2 až 3 ročné deti

PaedDr. Martuška Hrušková – riaditeľka školy
Miška Čepkeová – triedna učiteľka
Ing. Andrejka Toporová – učiteľka

2. trieda Žabky: 3 ročné deti

Elka Koritárová – triedna učiteľka
Mejka Kavečanská – učiteľka

3. trieda Ježkovia: 3 AŽ 6 ročné deti

Zuzka Zdráhalová – triedna učiteľka
Bc. Martina Grimpliniová – učiteľka

4. trieda Lienky: 3 až 6 ročné deti

Janka Suchá – triedna učiteľka
Evka Šimková – učiteľka

5. trieda Motýliky: 4 až 5 ročné deti

Janka Lojová – triedna učiteľka
Valika Palkóová – učiteľka

6. trieda Sovičky: 3 až 6 ročné deti

elokované pracovisko Mestská časť Pereš
Mgr. Lucka Magurová – Triedna učiteľka
Gabika Šimková -Učiteľka