Oznamy

Zber papiera

by

V dňoch od 23.10.2023- do 27.10.2023 sa v našej materskej škole uskutoční zber papiera. Kontajner bude pristavený v areáli materskej škole pri zadnom vchode, pri školskej jedálni. Odvážený papier zapíšte na zoznamy v jednotlivých šatniach.

ĎAKUJEME