Oznamy

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

by

Riaditeľstvo materskej školy Nešporova 28, Košice oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2024/2025 sa bude konať v termíne 

 od 02.05.2024 (štvrtok) do 06.05.2024 (pondelok)

           02.05.2024  (štvrtok)         od  08.30  – 16.30 hod

           03.05.2024   (piatok)         od  10.00  –  14.00 hod

           06.05.2024   (pondelok)    od  12.00  –  15.00 hod

              a elokovaného pracoviska Bystrická 34, Košice ako súčasti Materskej školy Nešporova 28, Košice, že prijímanie detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2024/2025 sa bude konať  

           dňa 03.05.2024 (piatok) od 14.30 hod  –  16.00 hod

Viac informácií na stránke tu.