Oznamy

Prerušenie prevádzky

by

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí (61,68%) a v zmysle odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude v dňoch od 8.2.2024 do 11.2.2024 v MŠ Nešporova 28, Košice prerušená prevádzka.

Opätovne materskú školu otvoríme 12.2.2024 (pondelok).

PaedDr. Marta Hrušková (riaditeľka školy)

Vážení rodičia,

Keďže chorobnosť na respiračné choroby stúpa a postihuje hlavne malé deti, žiadame Vás,
ak máte podozrenie, že Vaše dieťa je choré, alebo niečo nie je v poriadku s jeho zdravotným stavom,

upozornite na tieto skutočnosti triedne učiteľky.

Dieťa do kolektívu môže prísť len zdravé, po chorobe sa má vrátiť po úplnom vyliečení.

Príliš skorý návrat zvyšuje riziko, že sa nakazia ostatné deti a predlžuje sa aj zotavenie dieťaťa.

Preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali nielen ochorenie Vášho dieťaťa, ale aj triedne pani učiteľky,

ktoré sú s Vašimi deťmi počas celého dňa.

Nebudeme rešpektovať ani kašeľ ani soplíky, t. z., že deti nie sú doliečené!

PaedDr. Marta Hrušková (riaditeľka školy)