Oznamy

Info k zmenám v prevádzke MŠ od 13.júna 2022

by

Vážení rodičia,

prevádzka našej Materskej školy bude prerušená už od 13.06.2022, z dôvodu rekonštrukcie WC a umyvárky v celom objekte.

Jún: od 13.06.2022, podľa záujmu a počtu detí budú poskytnuté materské školy v okolí (je to v riešení v spolupráci s magistrátom mesta Košice).

Júl: od 1.7.2022 – 29.7.2022 bude pre naše deti náhradná Materská škola, Humenská 51, je potrebné, aby ste do 09.06.2022 nahlásili, koľko dní potrebujete dieťa umiestniť – presné dátumy. Presné dátumy nahláste triednym učiteľkám.

August: od 01.08.2022 – 02.09.2022 bude pre naše deti zabezpečená náhradná materská škola Šafárikova trieda 4,
nakoľko bude rekonštrukcia v našej MŠ pokračovať.
Záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa v tomto mesiaci taktiež hláste triednej učiteľke do 09.06.2022.

Týmto by sme chceli poprosiť zákonných zástupcov o súčinnosť.
Prosíme Vás, pokiaľ si viete dieťa ponechať doma, prípadne so starými rodičmi počas tejto zložitej rekonštrukcie, Vám za to vopred ďakujeme.

Rodičia, ktorých deti budú navštevovať materské školy školy v mesiacoch júl, august, dostanú šeky na školné v našej materskej škole.
Stravu budú rodičia platiť na náhradných materských školách, kde bude dieťa umiestnené.

Riaditeľka MŠ: Hrušková